..............s h e .............s h e .........s h e ...............

...JEBEŠ OVAJ ŽIVOT...SATKAN OD TUGE ...A NIGDJE SRETNOSTI NA VIDIKU ...